Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

Persoonsgegevens die worden opgeslagen

Deze website slaat informatie op wanneer u het contactformulier gebruikt. Hieronder krijgt u een overzicht van de data die wordt opgeslagen:

  • Naam
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Onderwerp van het bericht
  • Inhoud van het bericht

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u te voorzien van de diensten en informatie aangeboden op onze site en die u kan aanvragen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Daarnaast zullen wij de informatie die u ons verstrekt gebruiken om de pagina’s van onze site te verbeteren en deze aan te passen aan uw gebruik, om bezoekers op onze site te identificeren, om onderzoek te verrichten naar de demografische gegevens van onze gebruikers. Wij gebruiken uw gegevens om te voldoen aan uw verzoeken om informatie over onze producten en diensten. Als u dit niet langer wenst, kunt u ons dat laten weten via het mailadres. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij gegevens en informatie die u ons hebt overgemaakt, delen met andere bedrijven die lid zijn van onze groep. Wij zullen uw gegevens niet overdragen of geen toegang tot uw gegevens verschaffen aan derden die niet behoren tot onze bedrijvengroep, met uitzondering van leveranciers die uw gegevens in onze naam en onder ons toezicht verwerken.

Rechten

U heeft steeds het recht om de gegevens die worden opgeslagen op te vragen, aan te passen en te verwijderen. Dit kan u doen door contact op te nemen met de eigenaar van deze site.

Bijkomende informatie

Wanneer u na het lezen van het privacybeleid nog vragen heeft, dan kunnen deze vragen verder worden toegelicht nadat u contact heeft opgenomen.